✘دست نوشته های بهآر✘
✘دست نوشته های بهآر✘
پست ثابت

    سلام

من بهار هستم

 به وبلاگم خوش آمدید

امیدوارم از مطالب وبلاگ لذت ببرید

منتظر نظرات شما هستم

  

 

       


-

نصف

تصمیم گرفتم تا ظهر توی رخت خواب بمانم

شاید آن موقع نصف آدم های دنیا بمیرند

و مجبور باشم فقط نصف دیگرشان را تحمل کنم

 

عامه پسند

چارلز بوکوفسکی


-

شاید مرده باشیم!

 

گــآهــی دلــت مـی خـوآهــد

خـودت رآ بـغل کنــی

کــه بفهمــی زنــده ای

آدمیسـت دیگــر

بـا ایـن همــه شلــوغـی دوروبــرش

شــآید از ایــن همــه تنـهـآیی

مــرده بـآشـد!

 

امیر وجود

 

 


-

سال نو مبارک

 

 

به بهار خوش آمدید

 

 سال نو مبارک 

 


-

اسفند

 

اسفند

ماهی قرمز کوچکـــی ست

که فکــر مـی کنـد

تُنــگ 

... دریاست 


-

موهبت

 

از استیون هاوکینگ پرسیدند چگونه روحیه خوبی دارد.

او گفت: "اگر سخت بگیرید زندگی تلخ می شود.

در 21 سالگی به من گفتند همه چیز تمام شده،

از آن روز گذر هر لحظه برایم یک موهبت است".

 

استیون هاوکینگ کیهان شناس معروف چند روز پیش در سن 76 سالگی فوت کرد


-

معلم املا

 

کاش من

معلم املای تو بودم

و دوستت دارم را به تو

املا می گفتم

و بعد من از تو می پرسیدم

تا کجا گفتم؟

و تو میگفتی : دوستت دارم ...!

 

8 دی ماه زاد روز بانو فروغ فرخزاد


-

دیدن و رفتن

 

زندگی چیدن سیبی است

که باید چید و رفت

زندگی تکرار پاییز است

... که باید دید و رفت 


-

فرار

 

حــآل مـآ

حــآل اَسیــریسـت

کــه هـنگــآم فـرآر

یـآدش آمدم کــسی

!منتـظرش نیسـت نــرفت


-

طومار

 

آدمـی زاد

طـومار طـولانـیِ

!...انتظــار است 

 

 

سهراب سپهری


-

اینجا چه میکنی؟

خیال می کردم

تو را باید

در همسایگی اردیبهشت،

حوالی برگ های نارنج،

در میان شکوفه های پرتقال جستجو کنم

تو را امروز اما

اتفاقی

در پیاده روهای پاییز دیدم

داشتی برای خودت

قدم می زدی

اینجا چه می کنی بهار ...؟

 

کامران کامرانی

 

 


-

به پاییز خوش آمدید!

 

به پاییز خوش آمدید :)


-

فاصله

 

 

و نآگهـــآن

دلــــت مـی گیــرد

اَز فـآصــله ی بِیــن آنچــه مـیخوآســتی

و آنچـــه کِــه هَستــی...

 

دانلود اهنگ fine on the outside


-

محال...

ادم 

وقتی دستـش به جایی بند نیـست

سـراغ  آرزوهایش می رود

آرزو هایـش کـه محال شـد

غرق میشود در خاطراتـش...

 

میلان کوندرا


-

میانه

کاش پیرتر بودم مثل ریشه ها

یا خیلی جوانتر مثل شاخه ها

اینجا که من ایستاده ام

میانه است

فقط تبر می خورم

 


-

سر رسد

 

مَن چـِـهـ سَبـــزَم اِمــروز

وَ چِـــهـ اَنـدآزه تَنم هـوشیــآر

اَستـــ

نکنَــد اَنـدوهی

سَر رِسَد اَز پَس کــوه


-

هـوآر

مَن به تَنگ آمَـــدِه اَم

اَز هَـر چـیـز

بُگـــذآرید

هوآری بزنم ....

 


-

اوضاع

شازده کوچولو:

کی اوضاع بهتر میشه؟

روباه:

از وقتی بفهمی همه چیز به خودت بستگی داره

دانلود رمان شازده کوچولو

 


-

پا در میانی

بـالآخـَرِه

مَن مــآندَم وَ مَــن

مـَن اَز مــَن رَنجیــدِه اَســت

وَ هیــچـکَســ نیسـت

بَــرآی پـآ دَر میــآنــی...

 


-

مثل پاییز

 

آرآم شـُـدِه اَم

مِثــل دِرَختــــی دَر پـآییز

وَقتــی

تَمــآم بَـرگ هــآیَش

رآ

بــآد بـُرده اَســت


-

غم انگیز ترین

مـَــــن

غــَم اَنگیـــزتَـریــن شِعـــر

جـَــهــآنـَــم

تــو نَخـــوآن...

 


-

بی فایده است

خودَت رآ بـــه شِعـــر نَــزن

بی فــآیــدِه اَســـت ،

دیـــگَر هـَـمه می دآنند کـِـه

وآقعیـــَـت دآری...


-

خاطرات

آنقـدر کِــهـ اَز تَمـــآم زنـــدِگــی

عَکـــس دآریـــم

ذره ای خــودَش رآ نــدآریــم

شــآیـَد دوربــین هآ 

می دآنِستَنـد

آدَم هــآ خآطرآتــِشـآن رآ

بیشــتَر دوســت دآرَند!

 

 


-

بی خبری

 ماهی قرمز این تنگ بلور

منتظر بود به دریا برسد...

بی خبر بود که خودخواهی من

آروزیش را به فنا خواهد داد...


-

برای بـــاد هـا

چـآیت را بنوش

و نگــرآن فــردآ نبــآش

اَز گنــدمزآر مــن و تــو

مشــتی کــآه مـی مــآند

بــرآی بــآدهــا...


-

روزی...

روزی مــآ دوبـآره کبــوتر هــآیمآنـــ

پــروآز خـوآهیـــم دآد

و مهــربآنی

دســت زیـبآیی رآ خــوآهد گرفتـــ

مـن آن روز رآ بـهـ انــتظآر مــی کشـم

حتــی اَگـــر نبــآشــم

 


-

غایب

 

وقتی ردپــــآی مهربآنـی ات رآ

در قلــب کسـی بــآقی بگــذاری

همیشهـــ بیشــتر از حاضــرین

حـــاضر خوآهی بــود

حتی اگـــر غـآیب بــآشی ...


-

تنها فرصت

 

امروز تنها یه فرصت است ...

فرصت دیگریستـــــ

برای

محقـــق کردن

آرزوی دیگـــر..


-

خیس تر از دریا

وقتی دلت گرفته باشه

تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند

 

باز هم دل تو بارانیست

خیس تراز دریا خراب تر از امواج

 


-

تلنگر
 
تلنگــــر کوچکی ستــــ
بــــــآرآنـــ
وقتی که فراموشـ می کنیمـ
آسمـــان کجاست ...

-